Us Ne Apni Khushi Ki Khatir Mere

Us Ne Apni Khushi Ki Khatir Mere
DIL Ke Tukre Tukre Kar Diye
DOstO
Lekin
Wo Khud Hi Ro Parhi Har
Tukre Pr Apna Nam Dkh Kr…