Tu Wo Zaalim Hai Jo Dil Mein Reh Kar Bhi Mera Na Ban Saka ‘Ghalib’;

Tu Wo Zaalim Hai Jo Dil Mein Reh Kar Bhi Mera Na Ban Saka ‘Ghalib’;
Aur Dil Wo Kafir Jo Mujh Mein Reh Kar Bhi Tera Hogaya!