Sub So Gaye Khushi Khushi Apna Haal-e-Dil Suna Kar

Sub So Gaye Khushi Khushi Apna Haal-e-Dil Suna
Kar
Afsoos Ki Mera Koi Nahi Joh Mujhse Kahe Tum
Kyu Jaag Rahe Ho…..