So sukh pakar bhi sukhi na ho

So sukh pakar bhi sukhi na ho
Par ek gum ka dukh manata hain
Tabhi to kaisi karamaat h kudrat ki
Laash to tair jati hain pani mein
Par zinda aadmit doob jata hain