Reh Jande N Vaade Saare Usi Rah Vich,

Reh Jande N Vaade Saare Usi Rah Vich,
Jedi Raah Vich Kasma Khai Jandiyan,
Change Si Assi Kaleya Hi Mere Rabba,
Hun Peed Vichode Di N Sahai Jandi Aa,
Yaddan Odiyan Te Sanu Kha H Jandiyan,