Raha Ki Dagar Me Kabhi Kate Pesh Na Ho

Raha Ki Dagar Me Kabhi Kate Pesh Na Ho,
Raha Ki Dagar Me Khushioyan Ka Kaalin Ho
Raha Ki Dagar Pura Jeevan Aisa Hi Vyatit Ho
Raha Ki Dagar Par Tumahara Aisa Hi Janamadin Ho!