Question:Why do Girls Close their Eyes while KISSING a GUY?

Question:Why do Girls Close their Eyes while KISSING a GUY?
Guess………..Any
Guess……..
Answer: Yeh Ladkiyan Ladko ko kabhi KHUSH nahi dekh sakti