*Naya Jamana Hai*

*Naya Jamana Hai*
*Naya Thikana Hai*
*Chal Pade Hai Aisi Raah Par Ab Dur Thikana Hai*
*Jana Hai Us Manzil Par Jaha Naya Saal Manana Hai*
*HAPPY NEW YEAR 2@15*