Mang liye hai teri zindagi ke sab he dukh ye keh kar

Mang liye hai teri zindagi ke sab he dukh ye keh kar,
ya rub vo bahut masoom hai uski hifazat karna….