Madine ko jayen jee chahata hai

madine ko jayen jee chahata hai
muqaddar banayen jee chahata hai
madine ke aaka do aalam ke maula
tere pas aayen jee chahata hai
jahan donon aalam hain mahar-e-tamanna
vahan sar jhukayen jee chahata hai
muhammad ke baten muhammed ke sirat
sune aur sunayen jee chahata hai