Know your woman’s type …

Know your woman’s type : –
1. Windows Woman – kisi kaam k nhi hoti pr ishk bina gujara bhi nhi hota..
2. Hard-Disk Woman – yeh sab kuch hmesa yaad rakhti hai..
3. RAM Woman –muhh ferte hai apk bare mai sab kuch bhul jati hai..
5. INTERNET Woman – Difficult to access
6. E-mail Woman – ishki kahi 10 baato mai 8 baaten bina matlab k hote hai
7. Virus Woman – ishko “wife” bhi kehte hai,ishki bare mai jab tak ap jante hai,tab tak yeh apk system ka band baja chuki hoti hai..