Jab paper ho out of cntrol

Jab paper ho out of cntrol. Answer sheet ko karke fold.
Answer sheet ko karke ke fold, aeroplane banake bol
I WILL…..FAIL……! Student kya jane result ka kya hoga,