Jab lion 3 bar dharta hai to kia hota hai ?

Jab lion 3 bar dahadta hai to kia hota hai ?
*
*
*
Batao kia hota hay ?
*
*
*
Nahin malum?
*
*
*
*
Abay nalaiq Tom & Jerry Shuru hota hay