I pray to God

I pray to God that He gives you:
Shanti
Shakti
Sampati
Swarup
Saiyam
Saadgi
Safalta
Samridhi
Sanskar
Swaasth
Sanmaan
Saraswati and
SNEH
SHUBH DIWALI!