Haq Milta Nahi Liya Jaata Hai

Haq Milta Nahi Liya Jaata Hai,
Aazadi Milti Nahi Cheeni Jaati Hai,
Naman Unn Desh Premiyon Ko,
Jo Desh Ki Aazadi Ki Jang Ke Liye
Jaane Jaate Hain.

Happy Independence Day.