Happy Makar Sankranti.

S- Santosh
A- Anand
N- Nayavinayate
K- Keerti
R- Roshni
A- Atmiyate.
N- Naturity
T- Trupti
I- Iswarya
Happy Makar Sankranti.