Dhup me chamakti profile hai

Dhup me
chamakti profile hai
sabse alag tumhara style hai
kya ada hai kya smile hai
Naak poch ne ki akal nahi aur hath me mobile hai