Circus mein ladki ne sher ko kiss kiya

Circus mein ladki ne sher ko kiss kiya
to
Ring mastar ne kaha Aap mein se koi
yeh kar sakta hai,
Santa- Zarur par pehle iss sher ko
peeche hatao!