Christmas Pyar hai,

Christmas Pyar hai,

Christmas Khushi Hai,

Christmas Utsaah Hai,

Aap sabhi ko meri Taraf se

Merry Christmas