Bikhari ne phone kiya

Bikhari ne phone kiya
hallo taj hotel
haji
1 pizaa
1 biryani
1 rasmalai bhejdo
taj kis name sar
allha ke name se