Bhul jane ka mashwara aur zindagi bananae ki salaah

Bhul jane ka mashwara aur zindagi bananae ki salaah,
Yeh kuch tohfe mile hain hume unse aakhiri mulaqat mein.