Apna to chahto mein yahi usool hai

Apna to chahto mein yahi usool hai,
jab tu qabool hai to tera sab kuch qabool hai….