Ab to meri aankh me ek ashk bhi nahin,

Ab to meri aankh me ek ashk bhi nahin,
Pehle ki baat or thi, gam tha naya naya.