1 Cheez Hai Jo Agar Khushk Hai To 2 Kilo

1 Cheez Hai Jo Agar Khushk Hai To 2 Kilo
Gili Ha To 1 Kilo
or Agar Jal Jaye To 3 Kilo
Batao Kya Cheez Hai.
/
/
/
Ans:-Sulphur